Teplovodní sálavé panely WATERSTRIPBEZPEČNOST A KOMFORT. Teplovodní sálavé panely Waterstrip jsou vhodné pro vytápění velkých prostorů, jak civilních tak průmyslových, zejména těch, kde jsou problémy s prevencí požáru. Tyto sálavé panely splňují kritéria, co se týče hluku, bezpečnosti a nezpůsobují proudění vzduchu. Bez jakýchkoliv problémů ohřejí jak velké tak malé prostory. Nízká stratifikace tepla těchto sálavých teplovodních panelů umožňuje zajistit komfort a velice nízkou nákladnost. Sálavé teplovodní panely Waterstrip sou certifikovány.

 

 

Výhody sálavých teplovodních panelů WATERSTRIP

Nová řada sálavých teplovodních panelů Waterstrip poskytuje stejnou spolehlivost a flexibilitu, které odlišují produkty Fraccaro. Hlavní charakteristiky panelů Waterstrip jsou:

 • Trubky Ø22 mm: pozinkovaná ocelová trubka Ø22 mm. Jmenovitá velikost je vhodná pro všechny lisovací trubky o průměru 22 mm;
 • Lakovaný povrch panelu: pozinkovaný, lakovaný sálavý panel s dvojitou ochranou;
 • Samonosný profil: postranní a centrální;
 • Flexibilita instalace: velká flexibilita při instalaci, protože je možné kotvy ukotvit buď přes fixní příčníky každých 1,5 m nebo přes posuvné háky;
 • Rychlejší instalace: maximální volnost pomocí posuvných háčků;
 • Asymetrické kolektory: asymetrické kolektory mají vyrovnaný průtok, který pomáhá lépe vyrovnat teplotu v panelu.
 • Maximální délka jednoho vedení až do 100 m (v závislosti na modelu a obvodu).

 

SCHÉMA Panelů WATERSTRIP

Budova 50m x 20m x 7m h. Pozinkovaný předsazený sálavý teplovodní panel s dvojitou ochranou;
Teplovodní sálavé panely WATERSTRIP

VÍCE INFORMACÍ

PŘIPOJENÍ PRO SÁLAVÉ PANELY
U teplovodních sálavých panelů WATERSTRIP se předpokládá, že jsou spojeny lisovacím kováním, což umožňuje velmi rychlou instalaci a bezpečnou těsnost i po letech provozu.
LISOVÁNÍ
Lisovací armatura mezi trubkami a mezi trubkou a kolektorem zaručuje dokonalou těsnost. Průměr trubek (22 mm) odpovídá rozměrovým prvkům, které vyžaduje většina výrobců lisovacích tvarovek. Tento typ připojení lze použít s teplotou vody až 110 °C a pracovním tlakem až 10 barů.

 

 

 Topná zařízení vhodná pro všechna průmyslová prostředí s vekou výškou (od 4 do 20metrů) nebo s vysokou tepelnou ztrátou. Zahrnuje hořákovou jednotku a trubku výměníku tepla, která dosahuje teploty 400 - 550 °C a poskytuje velmi vysokou účinnost záření také pomocí reflektoru umístěného nad trubkami, který soustředí tepelný tok směrem dolů. Prostřednictvím centralizovaného systému řízení zařízení je možné vytápět pouze využívané plochy budov. K dispozici také v modelech s jedním a více trubkami PANRAD RED LINE.

 VÝHODY
Mnohem zdravější prostředí, protože nulový pohyb vzduchu nezpůsobuje víření prachu,který je společný pro všechny výrobní procesy.
Velmi komfortní prostředí, protože zářiče PANRAD od společnosti Fraccaro vytvářejí podmínky prostředí, které zajišťují maximální pohodu, a to integrováním tepla uvolňovaného lidským tělem.
Vysoká tepelná výhřevnost vznikající při vyšších dostupných teplotách povrchu a vysokým odrazovým koeficientem, které poskytují účinné reflektory, které odrážejí teplo přímo dolů.
Rychlá a snadná instalace díky velmi jednoduché montáži a rychlé instalaci u stropu s normálními řetězy.
Není nutný žádný podlahový a stěnový prostor, protože spotřebiče jsou instalovány na strop a vysoká účinnost záření výrazně snižuje plochu potřebnou pro topné těleso.
Žádné nebezpečí zamrznutí, protože nosná kapalina není voda nebo horká pára, ale plyn, umožňuje vypnout topný systém na dlouhou dobu bez jakýchkoli nepříjemných následků.
Jednotná teplota: teplo vyrobené zářivými moduly zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé budově a je lepší než jakýkoliv typ tradičního vytápění.
Ekologické: velmi nízké emise CO a NOx.
Negativní změna teploty: teplo směřuje pouze ke spodní části místnosti.

Můžete ohřát jednotlivé pracovní zóny aktivací pouze spotřebičů ohřívajících tyto zóny, stejně tak snadno jako osvětlovací lampy pro osvětlení určité oblasti. Toto zařízení výrazně snižuje provozní náklady. 

Minimální údržba díky spolehlivosti každého komponentu a přesným kontrolám montážní linky a interní laboratoře v souladu se směrnicemi EU. To vše zaručuje vysokou spolehlivost a bezpečnost po dlouhou dobu. Díky tomuto systému máte v Itálii nárok na regionální dotace na úspory energie (zákon 10/91) kvůli vysokému hospodářskému chodu.
Rychlý nástup na provozní teplotu, a to díky absenci nutnosti zahřívaní kapalin.

SCHÉMA
Příklady zapojení sálavého vytápění pomocí sálavých trubek PANRAD.
Toto je jen příklad možných aplikací pomocí sálavých trubek PANRAD.

VÍCE INFORMACÍ
Moduly sálavé trubice PANRAD jsou nyní dodávány mezinárodně. Produktová řada trubek PANRAD se v podstatě skládá z jednotky výroby tepla s tepelným výkonem 1 až 50 kW, systému vyhřívání trubek o délce 6-9-12 metrů a ovládacích a bezpečnostních zařízení. Spalovací jednotka spaluje směs vzduchu a plynu a dělený plamen ohřívá tekutinu, která cirkuluje uvnitř systému vyzařujících trubek, sestávající z dávkovací trubice, U-připojení a vratné trubice. Sací jednotka pod vratnou trubkou vytváří nízký tlak uvnitř trubek a v důsledku toho se tekutina dopravuje skrze všechny vyzařovací trubky, které naopak začnou vyzařovat. Reflektor z hliníkové slitiny, instalován nad vyzařovacími trubkami, zajišťuje, že záření je plně soustředěno na podlahu a předměty na ní. Tento reflektor odrazí veškeré záření, které by jinak bylo ztraceno v horních oblastech budovy.
Hořáky: hořáky navržené společností FRACCARO Srl jsou vzduchotěsné, spalovací vzduch je nasáván zvenčí, vypálený plyn je vypouštěn ven a hodnoty emisí CO a NOx do atmosféry jsou značně pod evropskými limity.
Sálavé trubice: maximální teplota dosažená účinkem spáleného plynu, který cirkuluje uvnitř trubice, je velmi vysoká a dosahuje přibližně 500°C (842 °F) v nejteplejším bodě. Výtlačné potrubí je připojeno ke zpětnému potrubí pomocí spojovací hlavice. Na tuto hlavici je připojen kompenzační dilatátor, který slouží k vyrovnání větší roztažitelnosti průtokové trubice vzhledem k vratnému potrubí.
Reflektor: odrazová mísa je velmi důležitá, protože čím vyšší je množství vyzařovaného tepla na podlaze, tím mižší jsou provozní náklady systému. Reflektor je z hliníkové slitiny se zrcadlovým povrchem a má absorpční koeficient 0,04.. Produktová řada Fraccaro zahrnuje také vícestranné (prolamované) reflektory vhodné pro instalaci v nízkoúrovňových zařízeních, reflektory s izolací ze skleněných vláken pro extra zpětné získávání ztraceného tepla, reflektory z nerezové oceli INOX pro instalaci v oblastech, kde jsou zpracovávány vysoce korozivní látky. 

PRODUKTOVÁ ŘADA PANRAD

MODEL TYPOVÉ OZNAČENÍ TEPELNÝ VÝKON
min-max [kW]
CELKOVÁ DÉLKA [m] ÚČINNOST*
FRA2-3 On-Off 15 3 92%
FRA2 On-Off 20 6 92.5%
FRA2S2 Dvoustupňový 10-20
FRA3 On-Off 30 6 93%
FRA3S2 Dvoustupňový 20-30
FRA4.1 On-Off 35 6 93%
FRA4.1S2 Dvoustupňový 30-35
FRA4 On-Off 40 6 93%
FRA4S2 Dvoustupňový 30-40
FRA5 On-Off 50 6 93.5%
FRA5S2 Dvoustupňový 40-50
FRB3 On-Off 30 9 93%
FRB4 On-Off 40 9 93%
FRB4S2 Dvoustupňový 30-50
FRA4.1 On-Off 45 9 93.5%
FRA4.1S2 Dvoustupňový 30-45
FRB5 On-Off 50 9 93.5%
FRB5S2 Dvoustupňový 40-50
FRC4 On-Off 40 12 93%
FRC5 On-Off 50 12 93.5%
FRBCS2 Dvoustupňový 40-50

*Účinnost závisí na kalibraci a provozních podmínkách. Uvedené hodnoty jsou dosaženy za optimálních podmínek.

 

 

Studovali jsme a vyvinuli speciální použití pro sálavé trubice PANRAD, které je vhodné pro vytápění prostředí se značnou délkou. Jedná se o Panrad RED LINE: instalaci Panrad s jedinou centralizovanou odsávací jednotkou.

VÝHODY
Vhodné pro ohřev prostředí s výraznou délkou.

SCHÉMA
Příklad instalace se sálavým vytápěním RED-LINE, sestávajícím se ze dvou nezávislých sálavých řad, z nichž každá má tři hořáky a odsávač na konci obvodu, jak je znázorněno v tomto schématu.
1. Hořák
2. Odsávač

Příklad hřebenové instalace sálavého systému RED-LINE, který má čtyři hořáky připojené k odsávači na konci řady (viz rozložení dle níže uvedeného schématu).
1. Hořák
2. Odsávač

VÍCE INFORMACÍ
Rovnoměrné teplo a vysoká flexibilita RED-LINE zajišťuje vysoký komfort vytápění, efektrivitu a nízké náklady.
RED LINE umožňuje vytvářet dlouhé okruhy s vynikajícím výkonem záření.
Sálavé okruhy RED-LINE zajišťují jednotné pokrytí prostorů díky přítomnosti mnoha hořáků PANRAD podél obvodu.
Obvod RED-LINE je řízen automatickým teplotním regulátorem, který zajišťuje dodržení nastavené teploty.

 

GIRADInstalace sálavého systému GIRAD, vhodného pro vytápění velkých prostorů, se skládá z patentovaného generátoru tepla, jednorázového nebo dvojitého sálavého okruhu a termoregulačního digitálního zařízení.

Systém sálavých trubic tvoří hořáková komora s hořákem a oběhový ventilátor. Potrubí sálavého systému se ohřívá směsí horkých zplodin a vzduchu, které pomocí radiálního ventilátoru v podtlakovém systému cirkuluje a povrchová teplota sálavého potrubí je podle potřeby v rozmezí 100 až 300 °C. Při těchto teplotách se vytváří sálavá energie potřebná k poskytnutí nejvyššího komfortu vytápění. Sálavý okruh potrubí je aluminizované oceli. Okruh je izolován ze třech stran. Spodní část potrubí je opatřena speciální silikonovou barvou. Smontované moduly ve výrobním závodě FRACCARO jsou připraveny ke spojení pomocí vysokotěsnící příruby.

VÝHODY

 • EFEKTIVNOST spalování až 95% nebo 107% u modelů vybavených kondenzační jednotkou*.
 • Horkovzdušný hořák ECOMIX s trubkami VENTURI pracujícími v konstantní proporcionální modulaci.
 • Zařízení ECOSAVING automaticky kontroluje komínové klapky a udržuje připom velmi vysoké úrovně účinnosti spalování na všech úrovních výkonu**.
 • Předem smontované MODULY se vyrábějí a montují v naší továrně, aby se usnadnily a zrychlily montážní práce***.
 • TEPELNÝ VÝKON až do 300kW a délka obvodu až 160 m.
 • DIGITÁLNÍ TEPLOTNÍ REGULACE umožňuje ovládat systém ze vzdálených stanic a získat službu dálkové asistence (volitelné).
 • MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA díky spolehlivosti všech komponentů a náročným zkouškám vyhovujícím evropským standardům jak v montážní linii, tak i ve vlastní laboratoři. To vše zajišťuje vysokou spolehlivost a dlouhodobou bezpečnost.

DALŠÍ VÝHODY

 • STRATIFIKACE VZDUCHU nebo spíše žádný horký vzduch se nehromadí ve vysokých prostorách vyhřívané místnosti. Naopak, pokud vzduch stoupá, teplota sama klesá.
 • VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ VÝHŘEVNOST generovaná velkým vyzařujícím povrchem s vysokou výhřevností.
 • ZDRAVÝ A ČISTŠÍ VZDUCH. Nejsou zde žádné konvektivní pohyby a následné zvyšování prachu, a tak se udržuje vzduch zdravý a čistý.
 • VYNIKAJÍCÍ KOMFORT PROSTŘEDÍ. Naše dlouholetá zkušenost, více než třicetiletá činnost v oboru a účast v pracovních skupinách, které stanoví normy pro výrobky, činí z Fraccara ideálního partnera v tomto konkrétním oboru topných technologií.
 • SNADNÁ, RYCHLÁ INSTALACE. Díky snadné montáži a připevnění modulů na strop pomocí řetězů.
 • NEJSOU VYŽADOVÁNY ŽÁDNÉ PODLAHOVÉ A STĚNOVÉ PROSTORY, protože naše moduly GIRAD Radiant jsou instalovány na strop.
 • ŽÁDNÉ NEBEZPEČÍ ZAMRZNUTÍ, protože nosná kapalina není voda nebo pára, a tak je možné vypnout topný systém na dlouhou dobu bez jakýchkoli následků.
 • ROVNOMĚRNOST TEPLOTY. Teplo vyrobené zářením pomocí našich GIRAD modulů vytváří rovnoměrnou teplotu vodorovně skrz budovu, což je lepší než u jakéhokoli druhu tradičního vytápění.
 • VYSOCE EKOLOGICKÉ, protože umožňuje úsporu paliva s vysokým výkonem při spalování a velmi nízkými emisemi znečišťujících látek.
 • MODULÁRNÍ KONSTRUKCE, tj. že pro velké plochy musejí být instalováno více než jedna jednotka.
 • MODULUJÍCÍ PROVOZ GENERÁTORŮ, aby bylo možné řídit emise vyzařovaného tepla podle venkovní teploty.
 • RYCHLÝ NÁSTUP NA PROVOZNÍ TEPLOTU kvůli nedostatku meziproduktů (kapalina) vyžadujících ohřev.

PŘIPRAVENÉ MODULY

Sálavý okruh je vyroben z pozinkovaného ocelového rámu, který obsahuje jednu nebo dvě paralelně uspořádané trubky z aluminátové oceli, natřené barvou ultrared, uzavřený nahoře a na obou stranách izolačním panelem o velké tloušťce. Panel je k dispozici v různých délkách a tvarech nebo standart 1,5, 3 a 6 metrů, které se používají podle příležitosti a délky okruhu, a to vzhledem k vlastnostem vytápěné budovy.

Vyrábějí se a předem sestavují v naší továrně, což usnadňuje a zrychluje instalaci. Díky speciálnímu řetězovému spojení s nosným rámem se trubky mohou volně pohybovat během ohřevu nebo chlazení, což zaručuje velmi dlouhou životnost našeho modulu.

SPOJENÍ SÁLAVÉHO OKRUHU
Jsou použity speciální konické spoje za účelem sloučení sálavých trubek. Snadno se instalují a jsou schopny garantovat dlouhodobé těsnění. Tímto způsobem se odstraní vady a nedostatky způsobené používáním silikonu nebo jiného těsnění s lepícími vlastnostmi.

PRODUKTOVÁ ŘADA GENERÁTORŮ GIRAD

MODEL Hořák Tepelný výkon
min-max [kW]
Ø Trubky [mm] Délka max [m]
(2 trubky)
Účinnost*
GSR 50.1A modulante Gas 35-50 200 36 92% - 95%
GSR 50.1H modulante Aria-Gas
GSR 100.2A modulante Gas 70-100 200 45 92% - 95%
GSR 100.2H modulante Aria-Gas
GSR 100.1A modulante Gas 70-100 300 75 92% - 95%
GSR 100.1H modulante Aria-Gas
GSR 100.EA modulante Gas 90-115 300 78 92% - 95%
GSR 100.EH modulante Aria-Gas
GSR 150A modulante Gas 120-150 300 84 92% - 95%
GSR 150H modulante Aria-Gas
GSR 200.1A modulante Gas 140-200 300 117 92% - 95%
GSR 200.1H modulante Aria-Gas
GSR 300.1A modulante Gas 210-300 300 162 92% - 95%
GSR 300.1H modulante Aria-Gas

*Účinnost závisí na kalibraci, provozních podmínkách a délce obvodu. Uvedené hodnoty jsou dosaženy za optimálních podmínek.
**U modelů s čísly dílů hořáku končící písmenem "H".
***V továrně montovaných modulech.

 

 

Infračervené zářiče přináší všechny výhody sálavého vytápění, včetně možnosti instalace velmi vysoko, a to až do výšky 30 metrů. Ohřívá přímo povrchy a osoby, vytváří tak vysoký tepelný komfort. Nevytváří proud vzduchu, brání pohybu prachu a eliminuje rozvrstvení teplého vzduchu pod stropem. SUNRAD zářiče nabízejí funkci, která si sama reguluje množství ztrát v prostředí. Udržuje ideální teplotu a komfort stejnoměrně a trvale po celou dobu vytápění.

VÝHODY

 • Rychlý náběh na provozní teplotu
 • Velký tepelný komfort
 • Významná úspora energie
 • Dlouhodobá spolehlivost a výrazné snížení nákladů na údržbu
 • Snadná a jednoduchá instalace
 • Volitelné umístění včetně ovládání
 • Bez víření prachu a vzduchu
 • Bezhlučné

SCHÉMA
 Příklad instalace infrazářičů SUNRAD. Mnohem více informací najdete v naší brožuře.

VÍCE
 Zářič SUNRAD se skládá z:

 • Zářiče s děrovanými keramickými deskami, ve kterých hoří plamen, dosahující teploty až 900 °C.
 • Řídicí jednotky obsahující elektroniku k ovládání elektromagnetického plynového ventilu, elektrodového bloku ovládajícího například zapalovací členy a senzory plamene.
 • Nerezového reflektoru na principu zrcadla, sloužícího ke koncentrování tepla do požadovaných prostorů.

Jako všechny sálavé zářiče i Sunrad neohřívá vzduch, ale přímo předměty a osoby uvnitř budovy. Zářiče dosahují požadovanou teplotu velmi rychle.
Díky malým rozměrům může být Sunrad instalován ve zvláštních architektonických budovách, kde neviditelnost a maskování jsou velmi důležité.
Instalace SUNRAD zářiců je v souladu s UNI EN 13410.
Dvoustupňový Sunrad infračervený zářič zajišťuje excelentní tepelný komfort.