Princip vyzařování V termodynamice, se nazývá záření, přesněji tepelné záření, jeden ze tří způsobů, kromě vedení a proudění, pro šíření tepla v prostoru.
Záření je přenos tepelné energie mezi dvěma tělesy pomocí elektromagnetických vln: zažíváme ho každý den, kdy dostáváme slunečního záření na kůži, nebo stojíme před zdroji tepla, jako jsou kamna nebo krb.

Nejzajímavější vlastností je přenos tepla sáláním bez přímého kontaktu , který se může uskutečnit bez prostředků pro šíření a rovněž probíhá ve vakuu, například: energie Slunce v podobě elektromagnetického záření přichází na Zemi podél meziplanetárního prostoru.
Záření je přirozený a efektivní tepelný difuzní mechanismem, kde se moderní technologie používá za účelem splnění základních lidských potřeb.

 

Objevte všechny výhody sálavého vytápění a chlazení:

Tepelná pohoda
Úspora energie