Katalogový list PANRAD

Katalogový list PANRAD

Produktové foto

Katalogový list PANRAD Katalogový list PANRAD Katalogový list PANRAD Katalogový list PANRAD

 


Poptávka produktu

: 6 + 7 =

 Topná zařízení vhodná pro všechna průmyslová prostředí s vekou výškou (od 4 do 20metrů) nebo s vysokou tepelnou ztrátou. Zahrnuje hořákovou jednotku a trubku výměníku tepla, která dosahuje teploty 400 - 550 °C a poskytuje velmi vysokou účinnost záření také pomocí reflektoru umístěného nad trubkami, který soustředí tepelný tok směrem dolů. Prostřednictvím centralizovaného systému řízení zařízení je možné vytápět pouze využívané plochy budov. K dispozici také v modelech s jedním a více trubkami PANRAD RED LINE.

 VÝHODY
Mnohem zdravější prostředí, protože nulový pohyb vzduchu nezpůsobuje víření prachu,který je společný pro všechny výrobní procesy.
Velmi komfortní prostředí, protože zářiče PANRAD od společnosti Fraccaro vytvářejí podmínky prostředí, které zajišťují maximální pohodu, a to integrováním tepla uvolňovaného lidským tělem.
Vysoká tepelná výhřevnost vznikající při vyšších dostupných teplotách povrchu a vysokým odrazovým koeficientem, které poskytují účinné reflektory, které odrážejí teplo přímo dolů.
Rychlá a snadná instalace díky velmi jednoduché montáži a rychlé instalaci u stropu s normálními řetězy.
Není nutný žádný podlahový a stěnový prostor, protože spotřebiče jsou instalovány na strop a vysoká účinnost záření výrazně snižuje plochu potřebnou pro topné těleso.
Žádné nebezpečí zamrznutí, protože nosná kapalina není voda nebo horká pára, ale plyn, umožňuje vypnout topný systém na dlouhou dobu bez jakýchkoli nepříjemných následků.
Jednotná teplota: teplo vyrobené zářivými moduly zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé budově a je lepší než jakýkoliv typ tradičního vytápění.
Ekologické: velmi nízké emise CO a NOx.
Negativní změna teploty: teplo směřuje pouze ke spodní části místnosti.

Můžete ohřát jednotlivé pracovní zóny aktivací pouze spotřebičů ohřívajících tyto zóny, stejně tak snadno jako osvětlovací lampy pro osvětlení určité oblasti. Toto zařízení výrazně snižuje provozní náklady. 

Minimální údržba díky spolehlivosti každého komponentu a přesným kontrolám montážní linky a interní laboratoře v souladu se směrnicemi EU. To vše zaručuje vysokou spolehlivost a bezpečnost po dlouhou dobu. Díky tomuto systému máte v Itálii nárok na regionální dotace na úspory energie (zákon 10/91) kvůli vysokému hospodářskému chodu.
Rychlý nástup na provozní teplotu, a to díky absenci nutnosti zahřívaní kapalin.

SCHÉMA
Příklady zapojení sálavého vytápění pomocí sálavých trubek PANRAD.
Toto je jen příklad možných aplikací pomocí sálavých trubek PANRAD.

VÍCE INFORMACÍ
Moduly sálavé trubice PANRAD jsou nyní dodávány mezinárodně. Produktová řada trubek PANRAD se v podstatě skládá z jednotky výroby tepla s tepelným výkonem 1 až 50 kW, systému vyhřívání trubek o délce 6-9-12 metrů a ovládacích a bezpečnostních zařízení. Spalovací jednotka spaluje směs vzduchu a plynu a dělený plamen ohřívá tekutinu, která cirkuluje uvnitř systému vyzařujících trubek, sestávající z dávkovací trubice, U-připojení a vratné trubice. Sací jednotka pod vratnou trubkou vytváří nízký tlak uvnitř trubek a v důsledku toho se tekutina dopravuje skrze všechny vyzařovací trubky, které naopak začnou vyzařovat. Reflektor z hliníkové slitiny, instalován nad vyzařovacími trubkami, zajišťuje, že záření je plně soustředěno na podlahu a předměty na ní. Tento reflektor odrazí veškeré záření, které by jinak bylo ztraceno v horních oblastech budovy.
Hořáky: hořáky navržené společností FRACCARO Srl jsou vzduchotěsné, spalovací vzduch je nasáván zvenčí, vypálený plyn je vypouštěn ven a hodnoty emisí CO a NOx do atmosféry jsou značně pod evropskými limity.
Sálavé trubice: maximální teplota dosažená účinkem spáleného plynu, který cirkuluje uvnitř trubice, je velmi vysoká a dosahuje přibližně 500°C (842 °F) v nejteplejším bodě. Výtlačné potrubí je připojeno ke zpětnému potrubí pomocí spojovací hlavice. Na tuto hlavici je připojen kompenzační dilatátor, který slouží k vyrovnání větší roztažitelnosti průtokové trubice vzhledem k vratnému potrubí.
Reflektor: odrazová mísa je velmi důležitá, protože čím vyšší je množství vyzařovaného tepla na podlaze, tím mižší jsou provozní náklady systému. Reflektor je z hliníkové slitiny se zrcadlovým povrchem a má absorpční koeficient 0,04.. Produktová řada Fraccaro zahrnuje také vícestranné (prolamované) reflektory vhodné pro instalaci v nízkoúrovňových zařízeních, reflektory s izolací ze skleněných vláken pro extra zpětné získávání ztraceného tepla, reflektory z nerezové oceli INOX pro instalaci v oblastech, kde jsou zpracovávány vysoce korozivní látky. 

PRODUKTOVÁ ŘADA PANRAD

MODEL TYPOVÉ OZNAČENÍ TEPELNÝ VÝKON
min-max [kW]
CELKOVÁ DÉLKA [m] ÚČINNOST*
FRA2-3 On-Off 15 3 92%
FRA2 On-Off 20 6 92.5%
FRA2S2 Dvoustupňový 10-20
FRA3 On-Off 30 6 93%
FRA3S2 Dvoustupňový 20-30
FRA4.1 On-Off 35 6 93%
FRA4.1S2 Dvoustupňový 30-35
FRA4 On-Off 40 6 93%
FRA4S2 Dvoustupňový 30-40
FRA5 On-Off 50 6 93.5%
FRA5S2 Dvoustupňový 40-50
FRB3 On-Off 30 9 93%
FRB4 On-Off 40 9 93%
FRB4S2 Dvoustupňový 30-50
FRA4.1 On-Off 45 9 93.5%
FRA4.1S2 Dvoustupňový 30-45
FRB5 On-Off 50 9 93.5%
FRB5S2 Dvoustupňový 40-50
FRC4 On-Off 40 12 93%
FRC5 On-Off 50 12 93.5%
FRBCS2 Dvoustupňový 40-50

*Účinnost závisí na kalibraci a provozních podmínkách. Uvedené hodnoty jsou dosaženy za optimálních podmínek.